Dvärgspindel

Lessertia dentichelis

Först ut i serien Djur på tub är den exotiska dvärgspindeln – med betoning på dvärg, för den blir inte större än några millimeter. Denna lilla gynnare förekommer på en enda känd plats i hela Sverige: Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Enligt Lars-Åke Janzon, jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuséet, har spindelns närvaro varit känd sedan 70-talet då stationen invigdes.

”Men ingen vet hur den har kommit dit”, säger Lars-Åke. ”Kanske liftade den med någon från Europa, men den kan också ha funnits på platsen i flera hundra år, i valven på gamla byggnader som fanns här långt innan tunnelbanan byggdes.”

Enligt boken ”Naturens nollåttor” av Fredrik Sjöberg, har dvärgspindeln också återfunnits i Paris katakomber, skotska kolgruvor och tjeckiska reningsverk. Och den spindelrädde behöver inte oroa sig. De är försvinnande små och lever ett stillsamt liv på tunnelväggarna där de äter myggor och småflugor.

Oktober 2011