MTR Stockholm som arbetsgivare

MTR Stockholm är stolta över uppdraget att driva och underhålla Stockholms tunnelbana. Och lika stolta är vi över våra medarbetare som håller igång tunnelbanan 365 dagar om året. Inom hela tunnelbaneverksamheten talas det mer än 100 språk, vi har en stor mix av människor med olika bakgrund - vi tycker att mångfald är bra. Vår grundsyn är att vi behandlar alla människor lika och detta vill vi återspegla i vår anställningspolicy.

Grundläggande för MTR Stockholm är våra kärnvärden och uppdrag. Dessa skapar grunden för vårt företag och formar vår företagskultur. Vi är engagerade både i vårt arbete i tunnelbanan och världen runt omkring oss, och strävar alltid efter den bästa lösningen. Tillsammans utgör vi ett starkt och framgångsrikt team.

På MTR Stockholm är vi måna om den personliga och yrkesmässiga utvecklingen hos varje medarbetare. Vi satsar därför mycket på kompetensutveckling och på att motivera våra medarbetare för att på så sätt skapa en företagskultur vi alla kan vara stolta över.

Hållbarhet

MTR Stockholm drivs med hållbarhetsperspektiv och det präglar alla delar av verksamheten. Läs mer om vårt sociala ansvarstagande, både internt och externt.

Våra kärnvärden

  • Utmärkt service
  • Värdeskapande
  • Ömsesidig respekt
  • Ständiga förbättringar

Läs mer om MTR:s uppdrag