Besöksanmälan

MTR Stockholm strävar alltid efter att ge resenärer säker, effektiv och omsorgsfull service. Vi kan inte erbjuda besök i områden där säkerhetsrisken är omfattande eller där besök kan påverka tunnelbanans säkra drift. Vi behandlar din ansökan mot vår besökspolicy.

MTR Stockholm kan inte erbjuda besök i december, juni, juli, augusti, på röda dagar eller under stora evenemang i Stockholm.

Anmäl ditt besök senast 30 dagar i förväg för att vi ska hinna hantera din ansökan.

Om planerade besök inte kan genomföras finns det möjlighet att besöka MTR Stockholm öppet hus. Datum för dessa kommer att anslås separat.

Besökare

Besöket

Önskemål om besökets innehåll.