Hittegodsavdelningar

Polisens hittegods, Stockholm
Telefon: 114 14
www.polisen.se
Obs: Varje polisdistrikt har kommunvis eget hittegods.

SJ:s hittegods
Telefon: 08 - 50 12 55 90
www.bagport.se

Cityterminalen, flygbussarna, Ybuss och Arlanda hittegods
Telefon: 08 - 12 20 70 80
www.bagport.se

Arlanda Express
Det är endast möjligt att kontakta Arlanda Express Hittegods via deras hemsida
www.arlandaexpress.se>Resan>Hittegods

UL:s hittegods (Upplands Lokaltrafik AB)
Telefon: 0701 - 87 29 16
www.ul.se>Kundservice>Hittegods