Tryggheten i centrum

Känslan av trygghet är viktig i tunnelbanan. De flesta som åker tåg dagligen känner ingen oro över resandet och vet att det är tryggt och säkert. För äldre, rörelsehindrade och barn kan tunnelbanan ibland te sig som en osäker plats, särskilt på kvällar och helger. Därför jobbar också både SL och MTR aktivt för att öka tryggheten. Exempelvis finns det alltid uniformsklädd personal att få stöd av och sedan ett par år driver SL Trygghetscentralen dit alla kan ringa dygnet runt.

För att öka tryggheten i tunnelbanan samarbetar MTR Stockholm med flera aktörer ute i samhället. Ett av våra projekt är att besiktiga och mäta tryggheten på ett antal utsatta tunnelbanestationer. Läs mer om vårt samarbete kring detta tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige här.

MTR har definierat tryggheten enligt följande: ”Trygghet är resenärens upplevelse av sin egen säkerhet i och i anslutning till kollektivtrafik”.

Trygghetscentralen

För att rapportera hot, våld eller klotter i SL-trafiken, ring trygghetsnumret 020-120 25 25.

Läs mer på SL:s hemsida.