MTR:s hållbarhetsredovisning för 2013 är klar

MTR Stockholm, MTR, och Tunnelbanan Teknik AB, TBT har för fjärde året tagit fram en hållbarhetsredovisning. Syftet med redovisningen är att MTR och TBT ska synliggöra sitt ansvar för en hållbar utveckling i Stockholm.  Rapporten visar att vi inom de flesta områden når bättre resultat än tidigare år.

– Kundnöjdheten, säkerheten, punktligheten och inte minst medarbetarnöjdheten har lyfts under 2013, vilket naturligtvis är mycket glädjande. säger Marie Hagberg, Kvalitets- och Miljödirektör på MTR. Och om våra resenärer är nöjda så väljer de oftare att åka med oss, vilket är vår främsta insats för miljön, fortsätter Marie.

Det finns fyra huvudområden där MTR framför allt bidrar till en hållbar utveckling:

  1. Gör effektivt resande möjligt: Tunnelbanan liknas vid Stockholms blodomlopp, och den blir allt viktigare i takt med att Stockholmsregionen växer.
  2. Bidrar till minskad klimatpåverkan: En resa med tunnelbana är klart mer miljöanpassad än en resa med bil. Utöver att tunnelbanan är ett mycket energieffektivt transportmedel drivs den med 100 procent förnybar el från vind- och vattenkraft. Ett exempel är att du kan resa en sträcka med tunnelbana 30 000 gånger jämfört med att åka samma sträcka med bil en enda gång med samma utsläpp av Co2.<?xml:namespace prefix = o />
  3. Skapar mötesplatser för mångfald: Våra medarbetare kommer från världens alla hörn. Vi ser mångfald som en positiv kraft och välkomnar alla till vårt företag oavsett religion, kultur eller sexuell läggning.
  4. Utvecklar och länkar samman samhällen: Vi skapar tryggare närmiljöer kring tunnelbanan, tar initiativ och engagerar oss i hur den expanderande Stockholmsregionen kan utvecklas i en hållbar riktning.

– En konkret åtgärd som vi vidtagit under 2013 är att vi för städkemikalier och klottersaneringsmedel tillsammans med leverantörerna har tagit fram ett miljöanpassat standardsortiment.  På så vis har vi minskat miljö och hälsofarliga kemikalier i verksamheten betydligt, berättar Marie Hagberg.

Hållbarhetsredovisningen finns att ladda ner på vår sida om Hållbar utveckling.