Transport for London väljer MTR som operatör för nya Crossrail

Fredagen den 18 juli meddelade Transport for London (TfL) att de väljer MTR Corporation (Crossrail) Limited till operatör för Crossrail, en ny järnväg som går från östra till
västra London. Avtalet för Crossrail är på åtta år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Trafiken på sträckan kommer att tas i drift i etapper från 2015 till 2019.

– Det är glädjande att se att MTR får förtroendet att driva ytterligare en pendeltågslinje i London. Det är ett kvitto på att den verksamhet som MTR bedriver i Stockholm och på andra platser runt om i världen fungerar väl och att vi fortsätter utvecklas som ett tågbolag i världsklass, säger Peter Viinapuu, VD MTR Nordic.

MTR har under de senaste sju åren drivit London Overground (LOROL). Under perioden har MTR väsentligt lyft såväl linjens punktlighet som kundnöjdheten. Verksamheten har gett MTR god kännedom om London och ett väl etablerat samarbete med Transport for London och Network Rail. Detta samarbete fortsätter nu på den helt nya sträckan Crossrail. När sträckan står klar kommer den att:

  • vara 118 kilometer lång och sammanbinda Reading och Heathrow i väst med Shenfield och Abbey Wood i öst.
  • välkomna och betjäna resenärer på 40 stationer.
  • erbjuda cirka 700 avgångar per dag.
  • trafikeras av 24 tåg i timmen under rusningstrafik.
  • ha en trafik som motsvarar ungefär 11,4 miljoner utförda fordonskilometrar per år.

File 1026

 

För mer information:

Åsa Elm, kommunikationschef MTR, asa [dot] elm [at] mtr [dot] se, 076-641 14 07
MTR:s presstjänst, 08-578 610 20

Se även:
http://www.mtreurope.com/wp-content/uploads/2013/07/MTR-Press-Release-Crossrail-July-2014.pdf

 ____________________________________________________

MTR-koncernen, med bas i Hongkong, är ett av världens största tågföretag och bedriver idag tågtrafik på tre kontinenter: Asien, Australien och Europa. Koncernen omsatte 2012 ca 30 miljarder SEK med ett resultat före skatt på ca 10 miljarder SEK. Sedan november 2009 ansvarar MTR för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana. Att MTR nu utmanar SJ på paradsträckan Göteborg-Stockholm är ett första steg i ambitionen att vara en långsiktig och innovativ aktör på den svenska och nordiska tågmarknaden.