Miljö

Att få fler att välja tunnelbanan - vårt viktigaste miljöarbete

Genom att ligga i framkant inom miljöområdet stödjer vi vår vision om att bli världens bästa tunnelbana. 

Miljöarbetet ska följa en röd tråd, där våra så kallade betydande miljöaspekter hela tiden är i fokus. Det har lett fram till våra övergripande miljömål:

  • Öka tunnelbanans marknadsandel
  • Minska energianvändningen i tågtrafiken
  • Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier
  • Minska utsläppen till luft
  • Minska utsläppen till mark och vatten

Det första målet ”Öka tunnelbanans marknadsandel” är det viktigaste, även om det kan låta konstigt. Vårt största bidrag till att minska miljöpåverkan i samhället är faktiskt att göra det så attraktivt för stockholmarna att åka tunnelbana att de ställer bilen och reser kollektivt istället. 

Internt innebär miljöarbetet att vi minskar vår energiförbrukning i tågen genom exempelvis ändrad körstil, ny teknik, minskat antal stopp mellan stationerna etc. Tunnelbanan drivs till hundra procent av förnybar vatten- och vindkraft som är märkt Bra Miljöval. Vi minskar ständigt användningen av starka kemikalier och inför miljöanpassning inom städning, klottersanering och fordonsunderhåll. Alla ersättningsbussar drivs till hundra procent på biogas.

 

File 990

Miljöpolicy

Här hittar du MTRS och TBTs miljöpolicys i PDF-format. 

MTRS och TBT Miljöpolicy 2012