MTR Stockholm

Den 2 november 2009 tog MTR Stockholm över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Vi ser det som vår uppgift att göra tunnelbanan ännu mer attraktiv för stockholmarna. Tunnelbanan är mycket mer än ett transportmedel, den är en helt avgörande pusselbit för att Stockholm ska fungera.

Vi har ett åtta år långt kontrakt med SL, som löper till den 1 november 2017 med option om att driva tunnelbanan i ytterligare sex år. Detta ger en god grund för MTR Stockholm att bedriva verksamheten långsiktigt.

För underhållet svarar Tunnelbanan Teknik (TBT), som är ett samarbete mellan MTR Stockholm och Norges ledande företag inom tågunderhåll, Mantena.

På MTRS tror vi på dialog och därför jobbar vi i ett öppet klimat där kommunikationen länkas till företagsledningen, personalansvariga och till varandra. Det är vår ambition att vår företagsledning håller regelbundna informella möten med personalen för att uppmuntra till den viktiga dialogen och stimulera till debatt som leder till förbättringar i vardagen.

Ständiga förbättringar är en viktig beståndsdel i vår verksamhet. Vi har utvecklat ett processbaserat system som tar tillvara på våra medarbetares synpunkter och förbättringsförslag för att vi i slutänden ska kunna erbjuda en ännu bättre reseupplevelse för våra resenärer.

ISO-certifiering

File 374

MTRS är certifierade inom både kvalitet och miljö.

Kvalitetspolicy

Här hittar du MTR Stockholms och TBT:s kvalitetspolicy i pdf-format. 

Kvalitetspolicy 2012