Verksamhet

MTRS har ett helhetsuppdrag kring hela Stockholms tunnelbanesystem. Uppdraget omfattar allt som gör att tunnelbanan fungerar: trafikledning, tunnelbanetrafik, trafikinformation i tunnelbanan, biljettförsäljning, kundservice, städning av fordon och stationer samt underhåll av fordon och annan utrustning. SL ställer tydliga krav på MTRS när det gäller säkerhet, punktlighet, renhet och service - områden där MTRS har lovat ständigt förbättrad kvalitet. Dessa områden följs upp och mäts, dels internt, dels av SL.

Stockholms läns landsting äger aktiebolaget SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) och det är landstingspolitikerna som utser ledamöterna i SL:s styrelse och ledamöterna i det politiska organet Trafiknämnden. Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning. Det innefattar trafikplanering och upphandling av trafiktjänster samt uppföljning av verksamheten.

SL är en betydelsefull samarbetspartner eftersom SL fortfarande äger och underhåller alla anläggningar som är kopplade till tunnelbanan: stationer, depåer, strömförsörjning, signalsystem, spår och vagnar. MTRS hyr utrustningen och lokalerna. När SL ska handla upp ny teknik görs det i nära samverkan med MTRS. SL sköter också de direkta kundkontakterna med resenärerna via den egna webbplatsen www.sl.se och SL:s kundtjänst.