Vår vision

Vi ska vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman och utvecklar samhällen. Vårt uppdrag är:

  • Att hålla vad vi lovar
  • Att erbjuda en reseupplevelse som uppfyller våra kunders behov och överträffar deras förväntningar.
  • Att bemöta våra kunder med tillgänglig, kunnig och vänlig personal.
  • Att leverera en säker och pålitlig resa i en trygg och ren miljö.
  • Att bygga en verksamhet där vi värdesätter våra medarbetare.
  • Att skapa en företagskultur som uppmuntrar till egna initiativ och personlig utveckling.

Kvalitet, hållbarhet och innovativ utveckling genomsyrar hela MTR:s verksamhet. Utifrån vår vision driver vi all vår verksamhet enligt fyra kärnvärden:

  • Utmärkt service. Vi engagerar oss proaktivt för en säker, effektiv och omsorgsfull service som våra kunder värdesätter.
  • Värdeskapande. Vi skapar värden och bidrar till utveckling genom effektivitet, ständig förbättring och innovation.
  • Ömsesidig respekt. Vi arbetar tillsammans med förtroende, gemensamt åtagande och respekt. Vi är lyhörda för och respekterar vår omgivnings åsikter.
  • Ständiga förbättringar. Vi har modet att ständigt ifrågasätta, att söka förbättring och ta nya initiativ för att övervinna hinder och nå nya höjder.