Riskera inte livet i tunnelbanan

File 943

Trafiksäkerhetschef Johan Karlqvist har utrett många fall där personer som befunnit sig på spåren har skadats eller förolyckats.

 

Information bästa hjälpen när du hamnat på spåren

 

Det är inte bara olagligt att hoppa ner på spåret, det är livsfarligt. Har oturen varit framme så att du själv eller någon annan har hamnat nere på spåret finns det några saker du kan göra för att hjälpa dig själv eller din medresenär. Det bästa och säkraste sättet är att ta hjälp av oss på MTR Stockholm.

– Blir vi på MTR Stockholm uppmärksammade på att någon hamnat på spåren kan vi stoppa tågen, stänga av strömmen och se till att den drabbade får hjälp. Men vi behöver information om att något har hänt för att kunna vidta rätt åtgärder, säger trafiksäkerhetschef Johan Karlqvist. 
     Varje år rapporteras cirka 600 obehöriga spårbeträdande, men det verkliga talet är förmodligen större. Av dessa leder 5–10 procent till att en person skadas eller förolyckas. Förutom att det orsakar lidande för den drabbade och dennes anhöriga, orsakar det lidande för de resenärer som blir vittne till olyckan. Det ses också som ett arbetsmiljöproblem för tunneltågförarna.

Många gånger handlardet om att resenärer tappat något föremål och tar saken i egna händer. De upptäcker för sent farorna med att hoppa ner på spåret. Även om det kan kännas som om hela livet finns i mobilen eller i plånboken är det inte värt att riskera livet. Be uniformerad personal om hjälp i stället. Du kan också ringa SL:s trygghetsnummer 020-120 25 25. 
     På plattformen finns en vit linje. Det bästa är att inte stå eller gå på den, för då finns det en chans att föremålet du tappar inte trillar ner på spåret.

På tunnelbanespåret finns en rad faror. Rälsen i kombination med ett flera ton tungt tåg som kör i upp till 80 kilometer i timmen är en. Strömskenan med 700 volt likström är en annan. Det är också oerhört svårt att ta sig upp från spåret. Höjden upp till plattformskanten är cirka 130 centimeter, och det finns ingen avsats eller trappa att ta stöd emot för att kunna komma upp. Tunnelbanetågen har en bromssträcka på flera hundra meter, så du kan inte räkna med att tåget hinner stanna i tid om du är på spåret. Oannonserade tåg kan dyka upp när som helst. Informationsskyltarna kan alltså inge en falsk trygghet eftersom tiderna på skyltarna inte alltid stämmer. 

Om du eller din medresenärhamnat på spåret och ni ringt efter hjälp finns det ett par saker som kan vara bra att känna till. Håll utkik efter kommande tåg. Om ett är på väg in på stationen bör ni signalera till föraren genom att vifta stort med armarna över huvudet. Undvik att komma nära strömskenan om du förflyttar dig genom att gå mellan rälen/skenorna. Är ett tåg på väg in till plattformen se om det finns någon plats vid sidan av spåret som du kan kliva undan på. Det finns normalt sett skyddsutrymme under plattforms­kanten på stationer som ligger i tunnel eller på yttersidan av spåret på utomhusstationer, men det kan se olika ut på olika stationer. 

FAKTA:

Ser du någon som behöver hjälp?

1. Ring SL:s trygghetsnummer 020-120 25 25.

2. Finns det uniformerad personal, exempelvis ordningsvakter eller kundservicevärdar, i närheten så be dem om hjälp.

3. Gå till spärrexpeditören och be om hjälp.

4. Du kan alltid ringa nödnumret 112 om du ser någon som behöver hjälp eller vård.